Tembudis

Obecnie oferujemy mieszkania na sprzeda?:

Profesjonalni doradcy mieszkaniowi:

Profesjonalni doradcy mieszkaniowi
Skorzystaj z fachowej porady w zakupie nieruchomo?ci

Dbaj?c o najwy?sz? jako?? naszych us?ug doradczych z zakresu sprzeda?y mieszka?, dobrali?my dla Pa?stwa wygody profesjonalny zespó? specjalistów od nieruchomo?ci.

Do?wiadczeni i odpowiednio przygotowani doradcy sprzeda?y mieszka? pomog? w doborze nowego mieszkania, tak by spe?nia? on Pa?stwa wymagania i potrzeby.

Nasi specjali?ci zaprezentuj? wybrane lokale, oprowadz? po inwestycji prezentuj?c nowe mieszkania

Dla Pa?stwa wygody doradcy firmy zajm? si? organizacj? wszelkich formalno?ci zwi?zanych z zakupem nowego mieszkania na jednej z naszych najnowszych inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami terenowymi na terenach inwestycji Osiedle Pod ?aglami, Szczeci?ski Monciak oraz Przy Redzie. Specjali?ci zaprezentuj? w dogodnym terminie nowe mieszkania na sprzeda?

Biuro sprzeda?y mieszka?:

Dla wszystkich obecnych inwestycji znajduje si? na terenie inwestycji Osiedle Pod ?aglami

ul. Królewicza Kazimierza 2
71-552 Szczecin

biuro czynne:
poniedzia?ek-pi?tek: 9:00 - 17:00
sobota: 10.00 - 14.00

Tel. +48 91 xxx
Tel. +48 xxx

Sprzedawca
Biuro tymczasowe
tel. 609405400

Mapa dojazdu do naszego biura sprzeda?y:

Dzieki mapie ?atwo ocenisz dojazd do biura sprzeda?y mieszka?.


Informacje o deweloperze:

logo firmy

Przedsi?biorstwo Budowlane TEMBUD-BIS SZUT Sp. j.

Adres do korespondencji

ul. Gda?ska 13A, 70-661 Szczecin, Zachodniopomorskie/Polska

KRS 0000046180
w S?dzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydz. Gosp. KRS

NIP: 955-11-46-201
REGON: 810888435

Sekretariat
Tel: 91 487 70 89
E-mail: biuro@tembudbis.pl
www.tembudbis.pl


Do?wiadczenie i zaufanie

Tymi dwoma s?owami najtrafniej mo?na okre?li? atuty Przedsi?biorstwa Budowlanego TEMBUD-BIS SZUT.

Zaufaniem naszych inwestorów cieszymy si? nieprzerwanie od 1986 roku, zdobywaj?c ogromne do?wiadczenie na polu prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i sieciowych.

Dzi?ki naszym dotychczasowym dzia?aniom maj?cym na celu poszerzenie oferty i udoskonalanie jako?ci ?wiadczonych us?ug od 2010 rozpocz?li?my sprzeda? mieszka? w wysokiej jako?ci budynkach mieszkalnych.

Przedsi?biorstwo budowlane TEMBUD-BIS SZUT jest rodzinna firm? reprezentuj?c? wizj? i pasj? jej za?o?ycieli. Bezkompromisowo?? i spójno?? dzia?a? pozwoli?y na osi?gni?cie wysokiej pozycji w bran?y.

Nowe mieszkania Szczecin, to nasza najnowsza oferta mieszkaniowa w roku 2012. Oferujemy nowe mieszkania w Szczecinie w najwy?szej jako?ci wykonania.

Jako Deweloper z wieloletnim do?wiadczeniem oferujemy nowoczesne i komfortowe mieszkania w Szczecinie. Dzi?ki naszej ofercie mieszka? w Szczecinie wybierzesz idealne lokum dla siebie.

Nasza solidna i mi?a obs?uga w biurze sprzeda?y pozwoli na wybranie idealnego mieszkania. Skontaktuj si? ju? dzi? i wybierz wymarzone mieszkania Szczecin.

Sprawd? aktualne inwestycje mieszkaniowe, wybierz prezentowane mieszkanie i skontaktuj si? z naszym Doradc? Mieszkaniowym.

Obecnie oferujemy nowe mieszkania na inwestycjach Osiedle pod ?aglami, Szczeci?ski Monciak oraz Osiedle Przy Redzie.

Aby zapozna? si? bli?ej z oferowanymi inwestycjami mieszkaniowymi zapraszamy na podstrony dedykowane inwestycjom deweloperskim w Szczecinie.

Polecamy równie? lokale us?ugowe oraz wynajem mieszkania Szczecin.

Prezentacja firmy PDF:

Zach?camy do pobrania prezentacji firmy.

Prezentacja firmy

Spot reklamowy video:

Zach?camy do oberzenia spotu reklamowego firmy.

Spot reklamowy

Referencje firmy

Zach?camy do zapoznania si? z referencjami wystawionymi przez naszych zadowolonych klientów.

Kliknij aby obejrze?